THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 5 NĂM 2016 VÙNG NAM BỘ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và các tháng năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 6 và 7 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4 mực nước có xu thế hạ là chính, có 21/41 công trình mực nước hạ, 11/41 công trình có mực nước dâng và 9/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,63m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302EM1).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 11,27m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,36m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 5

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4 mực nước có xu thế hạ là chính, có 19/27 công trình mực nước hạ, 3/27 công trình có mực nước dâng và 5/27 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể.

Giá trị hạ thấp nhất là 0,68m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011340) và giá trị dâng cao nhất là 0,46m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q00202B). Giá trị mực nước dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 (m)

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 42,16m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,39m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh (Q822030M1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 5

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4 mực nước có xu thế hạ là chính, có 14/19 công trình mực nước hạ, 3/19 công trình có mực nước dâng và 2/19 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,99m tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q00204A). Giá trị mực nước dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 (m)

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,74m tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,38m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng và hạ so với mực nước thực đo tháng 5

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22):Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4 mực nước có xu thế hạ là chính, có 17/26 công trình mực nước hạ, 4/26 công trình có mực nước dâng và 5/26 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,73m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040) và giá trị dâng cao nhất là 0,59m tại xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên, Giá trị mực nước dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 (m) tỉnh Bình Dương (Q22504TM1).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 32,17m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,36m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (Q822040M1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng và hạ so với mực nước thực đo tháng 5

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4 mực nước có xu thế hạ, có 20/24 công trình mực nước hạ và 4/24 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại TT Tân Túc, huyện Bính Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,77m tại TT Tân Túc, Giá trị mực nước dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 (m) huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 5,76m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 5

Btint5-2015nb

Xem Chi Tiết: Tại Đây

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và các tháng năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 6 và 7 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4 mực nước có xu thế hạ là chính, có 21/41 công trình mực nước hạ, 11/41 công trình có mực nước dâng và 9/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,63m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302EM1).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 11,27m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,36m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 5

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4 mực nước có xu thế hạ là chính, có 19/27 công trình mực nước hạ, 3/27 công trình có mực nước dâng và 5/27 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể.

Giá trị hạ thấp nhất là 0,68m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011340) và giá trị dâng cao nhất là 0,46m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q00202B). Giá trị mực nước dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 (m)

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 42,16m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,39m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh (Q822030M1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng là chính so với mực nước thực đo tháng 5

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4 mực nước có xu thế hạ là chính, có 14/19 công trình mực nước hạ, 3/19 công trình có mực nước dâng và 2/19 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,99m tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,26m tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q00204A). Giá trị mực nước dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 (m)

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,74m tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,38m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng và hạ so với mực nước thực đo tháng 5

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n22):Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4 mực nước có xu thế hạ là chính, có 17/26 công trình mực nước hạ, 4/26 công trình có mực nước dâng và 5/26 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,73m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040) và giá trị dâng cao nhất là 0,59m tại xã Phước Hòa, huyện Tân Uyên, Giá trị mực nước dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 (m) tỉnh Bình Dương (Q22504TM1).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 32,17m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,36m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (Q822040M1).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng dâng và hạ so với mực nước thực đo tháng 5

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n21): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 so với giá trị trung bình tháng 4 mực nước có xu thế hạ, có 20/24 công trình mực nước hạ và 4/24 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,66m tại TT Tân Túc, huyện Bính Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,77m tại TT Tân Túc, Giá trị mực nước dự báo tháng 6 so với mực nước thực đo tháng 5 (m) huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 5,76m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040).

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng tiếp theo có xu hướng hạ là chính so với mực nước thực đo tháng 5

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE