Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02/2015 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).
Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên
nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 2 và tháng 3 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
 Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2015: nhìn chung trên toàn vùng mự
c nước có cả hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với trung bình tháng 12 năm 2014, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,29m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T) và giá trị hạ thấp nhất là 1,97m tại
TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,58m tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk (LK51T) và mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,50m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

 

lat-qt1

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây 

{phocadownload view=category|id=13|text=Xem chi tiết 2015|target=s}