Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2016 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, QuảngNgãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đấtnăm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dựbáo mực nước tháng 1 và tháng 2 năm 2017 cho tầng chứa nước chính là tầng chứanước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiếtnhư sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung BộI.

1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Trong hai tháng vừa qua, vùng Nam Trung Bộ phải hứng chịu đợt lũ lớn. Nướctrên các sông dâng cao làm cho nước dưới đất có xu thế dâng ở hầu hết các công trìnhquan trắc. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 so với mực nước trung bình tháng11: mực nước có xu thế dâng, với 21/22 công trình có mực nước dâng, 1/22 công trìnhcó mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 3,01m tại xã Phổ An,huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN).

Trong tháng 12: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,03m tại xã BìnhGiang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT10a-QD), mực nước trung bình thángnông nhất là +0,03m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_S__din_bin_mc_nc_thng_12_tng_qh

 

Xem chi tiết tại đây