Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 12/2015 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 11 tháng năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 12/2015, tháng 1/2016 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với giá trị trung bình tháng 10, mực nước có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 2,26m tại xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5a-QN).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,75m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,09m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (QT2b-QN).

ndd_t12_namtrungbo

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 tầng qh


Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=12|text=Xem chi tiết 2015|target=s}