Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 12/2015 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 12 năm 2015 và tháng 1 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ thấp và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,22m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH)

BTB12-2015

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=11|text=Xem chi tiết 2015|target=s}