Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11.2015 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,24m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).

Pansy22

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

{phocadownload view=category|id=11|text=Xem chi tiết 2015|target=s}