Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11/2015 vùng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước 

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với trung bình tháng 9: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trên toàn đồng bằng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,87m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội (Q.176) và dâng cao nhất là 0,38m tại phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,21m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 8,92m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

PP17

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây 

{phocadownload view=category|id=10|text=Xem chi tiết 2015|target=s}