Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầngchứa nước Pleistocene thượng (qp 3), tầng chứa nước Pleistocene trung -thượng (qp2-3),tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp 1), tầng chứa nước Pliocene trung (n 22), tầng chứanước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015và năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo chotháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với giá trị trung bình tháng 10 mực nướccó xu thế hạ là chính, có 18/41 công trình mực nước hạ, có 14/41 công trình có mực nướcdâng và 9/41 công trình mực nước dâng không đáng kể . Giá trị hạ thấp nhất là 0,84m tạiphường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là1,24m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,93m tại phường 3, TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là0,21m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302DM1).

dienbien_muc_nuoc_thang_11_qp

Xem chi tiết tại đây