Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, QuảngNgãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đấtnăm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dựbáo mực nước tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017 cho tầng chứa nước chính làtầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thểhiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung BộI

.1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với mực nước trung bình tháng 10:mực nước có xu thế dâng, với 11/22 công trình có mực nước dâng, 8/22 công trình hạvà 3/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là1,63m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và có một côngtrình có mực nước hạ là 0,11m tại TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(QT13a-QD)

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,24m tại xã Phổ An,huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhấtlà 0,02m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_S__din_bin_mc_nc_thng_11_tng_qh

 

Xem chi tiết tại đây