Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 10/2015 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11 năm 2015.

Pansy6

Kết quả chi tiết bạn đọc có thể tải về theo link sau: Tải về

{phocadownload view=category|id=11|text=Xem chi tiết 2015|target=s}