Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 07 năm 2017 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).
Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Tổng quan diễn biến mực nước
I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với tháng 6: mực nước có xu hướng dâng, có 27/32 công trình có mực nước dâng, 4/32 công trình có mực nước hạ và 1/32 công trình có mực nước hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,28m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT) và giá trị hạ thấp nhất là 0,55m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (LK76T) (xem hình 1).
Trong tháng 7: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,06m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,36m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước và 10 năm trước lần lượt là 0,95m;
0,65m và 1,06m tại TX.An Khê, tỉnh Gia Lai; huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CB1-IV) và huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. So với thời kỳ khô hạn nghiêm trọng trong năm 2016, mực nước năm nay có xu hướng dâng, giá trị dâng cao nhất là 3,48m tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (C7a).

taynguyen_t7_2017

Xem chi tiết tại đây