Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 07 năm 2017 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Tổng quan diễn biến mực nước
I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 so với trung bình tháng 6: Do thời gian này
đang trong thời kỳ mùa mưa nên mực nước có xu thế dâng so với tháng trước, với
32/41 công trình có mực nước dâng, 9/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 2,68m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,89m tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.59a) và sâu nhất là 9,58m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

bacbo_t7_2017

Xem chi tiết tại đây