Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 06 năm 2017 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và tháng 8 năm. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Tổng quan diễn biến mực nước
I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 so với trung bình tháng 5: Do thời gian này đang trong thời kỳ mùa mưa nên mực nước tháng này có xu thế dâng so với tháng trước, với 25/41 công trình có mực nước dâng, 9/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và 7/41 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là
1,07m tại phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141) và hạ thấp nhất là 0,29m tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng (Q.164).
Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,13m tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài
Đức, TP. Hà Nội (Q.58) và sâu nhất là 11,91m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67)

bacbo_t6_2017

Xem chi tiết tại đây