Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 06 năm 2017 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n 2), tầng chứa nước Pliocene hạ (n 1). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và 8 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I. Tổng quan diễn biến mực nước
I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 6 so với tháng 5 có xu thế dâng, có
32/42 công trình mực nước dâng, 1/42 công trình mực nước hạ và 9/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,96m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và có một công trình có mực nước hạ với giá trị là
0,06m tại TT Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An (Q02202T).
Trong tháng 6: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,56m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1).  Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,80m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

nambo_t6_2017

Xem chi tiết tại đây