Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05 năm 2017 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và các tháng đầu năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 6 và 7 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tng quan din biến mc nước

I.1. Tng cha nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 5 so với tháng 4 có xu thế dâng là chính, có 19/42 công trình mực nước dâng, 11/42 công trình mực nước hạ và 12/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 1,57m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị hạ thấp nhất là 0,48m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).

Trong tháng 5: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,84m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,07m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

t5_tangqp_NamBo

Xem chi tiết tại đây