Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 04 năm 2017 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và tháng đầu năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và 6 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với giá trị trung bình tháng 3 mực nước có xu thế hạ, có 35/42 công trình mực nước hạ, có 2/42 công trình mực nước dâng và 5/42 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,63m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302C) và giá trị dâng cao nhất là 0,32m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020),

Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,68m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,66m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

t4_tangqp_Nambo

Xem chi tiết tại đây

{phocadownload view=category|id=21|text=Xem chi tiết 2017|target=s}