Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2017 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước 

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với trung bình tháng 2: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,1m. Do thời gian này đang trong thời kỳ mùa khô nên trong tháng 3 có 20/41 công trình quan trắc mực nước hạ thấp phân bố ở phần ven rìa Đông Bắc và Tây Nam, 14 công trình có mực nước biến động không đáng kể và 20/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,05m tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141) và dâng cao nhất là 0,54m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy tiên, tỉnh Hà Nam (Q.89).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,10m tại phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,51m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

db_bb

Xem chi tiết tại đây