Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầngchứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3),tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứanước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016và tháng đầu năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá đểdự báo cho tháng 3 và 4 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1 mực nướccó xu thế hạ là chính, có 31/42 công trình mực nước hạ, có 2/42 công trình có mực nướcdâng và 9/42 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,16m tạiphường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là0,36m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,95m tại phường 7, TXBạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là0,80m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

nambo_t2

 

Xem chi tiết tại đây