Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, QuảngNgãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đấtnăm 2016 và tháng đầu năm 2017, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích,đánh giá để dự báo mực nước tháng 3 và tháng 4 cho hai tầng chứa nước chính là tầngchứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiệnchi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với mực nước trung bình tháng 1: mựcnước có xu thế hạ, với 16/22 công trình có mực nước hạ, 4/22 công trình dâng hạkhông đáng kể và 2/22 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,90m tạixã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Giá trị dâng cao nhất là0,19m tại xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT15-QD).

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,59m tại xã Phổ An,huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhấtlà 0,75m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_t2

Xem chi tiết tại đây