Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứanước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên vàtầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dướiđất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng3 và tháng 4 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với trung bình tháng 1: nhìn chungmực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,06m. Dothời gian này đang trong thời kỳ mùa khô nên trong tháng 2 có 17/41 công trình quantrắc mực nước hạ thấp phân bố hầu hết trên đồng bằng, 12 công trình có mực nướcbiến động không đáng kể và 12/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao. Giá trịmực nước hạ thấp nhất là 1,47m tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh(Q.141) và dâng cao nhất là 0,68m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội(Q.175).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,04m trên mặt đất tại phường HoàngLiệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,18m tại phường Tứ Liên,quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

bb_t2

Xem chi tiết tại đây