Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2017 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứanước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên vàtầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dướiđất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng2 và tháng 3 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 so với trung bình tháng 12năm 2016: nhìn chung mực nước có xu thế dâng không đáng kể trên toàn đồng bằngvới giá trị trung bình là 0,04m. Do thời gian này đang trong thời kỳ đổ ải nên trongtháng 1 có 20/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao phân bố hầu hết trên đồngbằng, 11 công trình có mực nước biến động không đáng kể và 10/41 công trình quantrắc mực nước dâng cao. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 1,13m tại P. Mạo Khê, TX.Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141) và dâng cao nhất là 0,60m tại xã Đại Đồng,huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Q.147).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,14m trên mặt đất tại phường HoàngLiệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,08m tại phường Tứ Liên,quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

BB_S__din_bin_mc_nc_di_t_trung_bnh_thng_1_tng_qh

 

Xem chi tiết tại đây

{phocadownload view=category|id=20|text=Xem chi tiết 2017|target=s}