Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2017 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầngchứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3),tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứanước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016và tháng đầu năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá đểdự báo cho tháng 2 và 3 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 so với giá trị trung bình tháng 12 mực nướccó xu thế hạ là chính, có 33/42 công trình mực nước hạ, có 2/42 công trình có mực nướcdâng và 7/42 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,77m tạiphường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là0,44m tại TT Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (Q023020M1).

Trong tháng 1: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,88m tại phường 3, TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là0,89m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

NB_S__din_bin_mc_nc_thng_1_nm_2017_tng_qp3

 

Xem chi tiết tại đây

{phocadownload view=category|id=21|text=Xem chi tiết 2017|target=s}