Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2015 vùng Bắc Bộ

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 01 NĂM 2015 VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và tháng 12 năm 2014 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 1 và tháng 2 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 năm 2014: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp so với trung bình tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 1,25m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1). Chỉ có duy nhất 1 công trình dâng cao là 0,13m tại tỉnh Nam Định (Q.111). Mực nước trung bình tháng cao nhất là 0,16m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 10,78m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67). Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp là (39 công trình): Vĩnh Phúc, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình và Nam Định. Chỉ có 1 công trình mực nước dâng tại tỉnh Nam Định. Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể là (4 công trình): TP. Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng.

 

{phocadownload view=category|id=10|text=Xem chi tiết 2015|target=s}