Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 04/2016 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Tổng quan diễn biến mực nước

– Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 năm 2016 so với giá trị trung bình tháng 3: mực nước có xu thế hạ là chính, trong đó có 24/32 công trình có mực nước hạ, 3/32 công trình có mực nước dâng và 5/32 công trình có mực dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,89m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (C7a) và giá trị dâng cao nhất là 0,46m tại TT.An Bình-TX.An Khê-Gia Lai (LK18T).

Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,94m tại Ninh Gia-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,41m tại Ea Kly-Krông Păk-Đắk Lắk (LK51T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 năm 2016 so với giá trị trung bình tháng 3: mực nước có xu thế hạ là chính, trong đó có 23/27 công trình có mực nước hạ, 3/27 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể và chỉ có 1/27 công trình có mực nước dâng. Giá trị hạ thấp nhất là 1,54m tại Ea Ktur-Cư Kuin-Đắk Lắk (LK74T) và chỉ có một công trình có mực nước dâng là 0,09m tại Chư Á-TP.Pleiku-Gia Lai (CB3-I).

Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 28,31m tại P.Yên Thế- TP.Pleiku-Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,24m tại Biển Hồ TP.Pleiku-Gia Lai (LK159T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 năm 2016 so với giá trị trung bình tháng 3: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế, trong đó có 56/70 công trình có mực nước hạ, 6/70 công trình có mực nước dâng và 8/60 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 4,01m tại Ea Knuếc-Krông Păk-Đắk Lắk (C5o) và giá trị dâng cao nhất là 1,46m tại Tân Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK114T).

Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 126,19m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,61m tại Ia Drăng-Chư Prông-Gia Lai (LK144T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 năm 2016 so với giá trị trung bình tháng 3: mực nước có xu thế hạlà chính, trong đó có 17/21 công trình có mực nước hạ và 4/21 công trình có mực nước dâng. Giá trị giá trị hạ thấp là 1,85m tại Vinh Quang-TP.Kon Tum-Kon Tum (LK140T).

Trong tháng 4: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 19,20m tại Hà Mòn-Đắk Hà-Kon Tum (LK139Tm1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,52m tại Ialy-Chư Pah-Gia Lai (LK59T).

taynguyen-t4

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=19|text=Xem chi tiết 2016|target=s}