Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 04/2016 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

– Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 năm 2016 so với trung bình tháng 3: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể, tuy nhiên xu thế dâng cao chiếm ưu thế. Do thời gian này đã chuyển sang đầu mùa mưa trong tháng 4 đã có tới 26/41công trình quan trắc mực dâng cao và 12 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,21m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) và hạ thấp nhất là 0,21m tại xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Q.147).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,12m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,32m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp):Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với giá trị trung bình tháng 3: nhìn chung mực nước xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế. Do thời gian này là thời kỳ chuyển dần sang mùa mưa nên xu hướng chung là mực nước dao động không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,91m tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a) và dâng cao nhất là 0,93m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,66m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 28,72m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM)

bacbo-t4

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=14|text=Xem chi tiết 2016|target=s}