Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 04/2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và 6 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tổng quan diễn biến mực nước

– Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với giá trị trung bình tháng 3: mực nước có xu thế hạ, có 40/41 công trình mực nước hạ thấp. Giá trị hạ thấp nhất là 0,85m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1) và chỉ có một công trình có mực nước dâng với giá trị là 0,10m tại TT Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Q407020M1).

Trong tháng 4 năm 2016: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,96m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,67m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

– Tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với giá trị trung bình tháng 3: mực nước có xu thế hạ, có 25/27 công trình có mực nước hạ thấp và 2/27 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,25m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011340).

Trong tháng 4 năm 2016: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 41,81m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,24m tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Q014340).

– Tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với giá trị trung bình tháng 3: mực nước có xu thế hạ, có 21/21 công trình mực nước hạ thấp. Giá trị hạ thấp nhất là 0,90m tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1).

Trong tháng 4 năm 2016: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 26,75m tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q017030M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,47m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020)

– Tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với giá trị trung bình tháng 3 mực nước có xu thế hạ, có 26/26 công trình mực nước hạ thấp. Giá trị hạ thấp nhất là 1,37m tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương (Q22404Z).

Trong tháng 4 năm 2016: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 31,44m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 3,33m tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh (Q822040M1).

– Tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4 so với giá trị trung bình tháng 3: mực nước có xu thế hạ, có 20/24 công trình mực nước hạ thấp và 4/24 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,53m tại TT Tân Túc, huyện Bính Chánh, TP Hồ Chí Minh (Q605060).

Trong tháng 4 năm 2016: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,11m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh (Q605060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 5,47m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222040)

nambo-t4

Hình 1. Diễn biến mực nước tháng 4 năm 2016 tầng qp3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=16|text=Xem chi tiết 2016|target=s}