Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 04/2016 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tỉnh Thanh Hóa

– Tầng chứa nước Holocene (qh) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,20m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH)

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ thấp là chính so với trung bình tháng 3. Giá trị dâng cao nhất là 0,07m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13a-TH) và giá trị hạ thấp nhất là 0,16m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH).

Tỉnh Hà Tĩnh

– Tầng chứa nước Holocene (qh):Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ thấp và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,32m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT).

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp):Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 có xu thế hạ thấp và biến động không đáng kể là chính so với trung bình tháng 3. Giá trị giá trị hạ thấp nhất là 0,25m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT), chỉ có 01 công trình có mực nước dâng cao là 0,14m tại xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (QT4a-HK).

btb-t4

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=15|text=Xem chi tiết 2016|target=s}