Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 03/2016 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3, 4 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tổng quan diễn biến mực nước

– Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 năm 2016 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ là chính. Giá trị hạ thấp nhất là 0,49m tại Ea Kly-Krông Păk- Đắk Lắk (LK51T) và giá trị dâng cao nhất là 0,23m tại Tân Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK117T)

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,82m tại Ninh Gia-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,08m tại Ea Kly- Krông Păk-Đắk Lắk (LK51T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 năm 2016 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 1,29m tại P.Yên Thế-TP.Pleiku-Gia Lai (C3b). Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 27,45m tại P.Yên Thế- TP.Pleiku-Gia Lai (C3b). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 2,83m tại Biển Hồ- TP.Pleiku-Gia Lai (LK159T).

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 năm 2016 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế. Giá trị hạ thấp nhất là 2,47m tại Đinh Trang Thượng-Di Linh-Lâm Đồng (LK102T) và giá trị dâng cao nhất là 2,36 m tại Cư Bao- TX. Buôn Hồ-Đắk Lắk (C4o).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 126,25m tại P.2-TP.Bảo Lộc-Lâm Đồng (C10o). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,53m tại Ia Drăng-Chư Prông-Gia Lai (LK144T)

– Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 năm 2016 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ chiếm ưu thế. Giá trị giá trị hạ thấp là 1,03m tại Đắk Năng- TP.Kon Tum-Kon Tum (LK131T).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 19,69m tại Ialy-Chư Pah- Gia Lai (LK62T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,35m tại Ea Kmút-Ea KarĐắk Lắk (LK52T).

taynguyen-t3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=19|text=Xem chi tiết 2016|target=s}