Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 03/2016 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Tổng quan diễn biến mực nước

– Tầng chứa nước Holocene (qh): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 năm 2016 so với trung bình tháng 2: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế. Giá trị mực nước hạ thấp trung bình tháng trên toàn đồng bằng là 0,18m do thời gian này là đỉnh điểm của mùa khô nên đã có tới 29/41công trình quan trắc mực nươc bị hạ thấp và 10 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,68m tại xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (Q.147) và dâng cao nhất là 0,22m tại xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Q.89).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,13m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,11m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

– Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2: nhìn chung mực nước xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế. Giá trị mực nước hạ thấp trung bình tháng trên toàn đồng bằng là 0,08m do thời gian này là đỉnh điểm của mùa khô nên đã có tới 36/64công trình quan trắc mực nươc bị hạ thấp và 17 công trình có mực nước biến động không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,64m tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội (Q.62a) và dâng cao nhất là 0,58m tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Q.108b).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,68m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 28,61m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

bacbo-t3

Hình 1. Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=14|text=Xem chi tiết 2016|target=s}