Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 03/2016 vùng Nam Trung Bộ

Trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầngchứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Hiệnnay, có 41 công trình quan trắc nước dưới đất. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyênnước dưới đất năm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích,đánh giá để dự báo mực nước tháng 4 và tháng 5 năm 2016 cho tầng chứa nước chínhlà tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thểhiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 

I.1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với mực nước trung bình tháng 2 nhìn chung có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,89m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn,tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN) và chỉ có một công trình có mực nước dâng với giá trị là0,13m tại Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng (QT3a-QD). Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,50m tại xã Phổ An,huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhấtlà 0,98m tại TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam (QT13a-QD)

namtrungbo-t3

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=17|text=Xem chi tiết 2016|target=s}