Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 03/2016 vùng Nam Bộ

nambo-t3Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n2 2), tầng chứa nước Pliocene hạ (n2 1 ). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015 và 3 tháng đầu năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và 5 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 0,85m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1). Trong tháng 3 năm 2016: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,47m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,54m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F)

nambo-t3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

{phocadownload view=category|id=16|text=Xem chi tiết 2016|target=s}