Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước vùng Tây Nguyên tháng 11 năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Đắk Lắk tháng 11 năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Gia Lai tháng 11 năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Lâm Đồng tháng 11 năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Đắk Nông  tháng 11 năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Kon Tum tháng 11 năm 2022