Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Quảng Nam Tháng 2 Năm 2023

Quảng Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 10.438km2.

Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Phú Ninh được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 2.000 – 3.500mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 1 đến tháng 8) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 9 đến tháng 12) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 24 tỉ m3/năm, tương ứng với Q0 =760m3/s và M0 = 73,4l/s.km2.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất: Nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước chính như sau: Tầng chứa nước Holocen (qh) 618.911 m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) 135.807 m3/ngày.

1.Thông báo tài nguyên nước mặt

Về tổng lượng nước: Mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3179cm, tăng 7cm so với tháng trước, tăng 11cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 2cm so với tháng 1 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 3220cm (ngày 7/1/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3160cm (ngày 5/1/2023).

Trong tháng 1 năm 2023, tại trạm Phú Ninh có lưu lượng trung bình tháng là 32,6m3/s, tăng 4m3/s so với tháng trước, tăng 6,6m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 1 năm 2023, tổng lượng nước trên sông Yên Thuận chảy qua mặt cắt ngang tại trạm Phú Ninh vào khoảng 87,4 triệu m3, tăng 10,7 triệu m3 so với tháng trước.

Về chất lượng nước: Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Cảnh báo tài nguyên nước mặt: Mực nước trung bình tháng 1 năm 2023 tại trạm Phú Ninh chưa vượt ngưỡng giới hạn mực nước cảnh báo lũ cấp 1 trên sông Yên Thuận.

2.Tài nguyên nước dưới đất

Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh mực nước trung bình tháng 1 dâng so với tháng 12. Giá trị dâng cao nhất là 0,86m tại xã Điện Phước, Tx.Điện Bàn (QT7a-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,76m tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ (QT16b-QD) và sâu nhất là -4,71m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (QT11a-QD).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 1 dâng so với tháng 12. Giá trị dâng cao nhất là 0,61m tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh (QT17-QD) và giá trị hạ thấp nhất là 0,44m tại xã Điện Hòa, Tx.Điện Bàn (QT4a-QD).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,84m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (QT14-QD) và sâu nhất là -4,52m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (QT5b-QD).

Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh):Trong tháng 2, tháng 3 năm 2023, dự báo mực nước dưới đất có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp):Trong tháng 2, tháng 3 năm 2023, dự báo mực nước dưới đất có xu thế hạ.

Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Trong tháng 1 năm 2023, tổng lượng nước tại trạm Phú Ninh đã tăng so với tháng trước nhưng không đáng kể, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt cần có phương án chủ động tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng nước trong tháng tới. Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Phú Ninh vẫn duy trì ở mức rất tốt có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh Quảng Nam thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý.

Xem chi tiết tại đây.