Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Tỉnh Quảng Nam Tháng 1 Năm 2022

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam được biên soạn hàng tháng, mùa, năm nhằm cung cấp các thông tin về số lượng, chất lượng nước, đồng thời dự báo tổng lượng nước đến, lượng nước có thể khai thác sử dụng tại các tiểu vùng dự báo và đưa ra những cảnh báo về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước.

Quảng Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 10.438km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Phú Ninh được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

Tài Nguyên Nước Mặt

Trạm Phú Ninh (tọa độ địa lý: 13o42′ vĩ độ Bắc, 108o10′ kinh độ Đông) nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quan trắc từ tháng 12 năm 2011. Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước.

Tổng lượng nước: Mực nước trung bình tháng 12 năm 2021 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3198cm, giảm 25cm so với tháng trước, tăng 27cm so với tháng cùng kỳ năm 2020 và tăng 08cm so với tháng 12 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 3250cm (ngày 06/12), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3169cm (ngày 31/12).

Chất lượng nướcKết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Tài Nguyên Nước Dưới Đất

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh):Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 có xu hướng hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp là 0,45m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ (QT16a-QD). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,78m tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ (QT16b-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -4,32m tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (QT11a-QD).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 12 xu thế hạ so với tháng 11. Giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ (QT11b-QD) dâng 0,36m tại xã Điện Phong, Tx.Điện Bàn (QT8b-QD). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,82m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (QT14-QD) và trung bình tháng sâu nhất là -4,32m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc (QT5b-QD).

2. Dự báo mực nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 1 và 2 năm 2022 mực nước có xu thế hạ.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 1 và 2 năm 2022 mực nước có xu thế hạ

3. Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

Xem chi tiết tại đây