Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước mặt Tỉnh Phú Yên Tháng 9 Năm 2023

Tỉnh Phú Yên thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có diện tích tự nhiên là 5.060km2.

1.Thông báo tài nguyên nước mặt

Tổng lượng nước

Mực nước trung bình tháng 8 năm 2023 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 336cm, tăng 8cm so với tháng trước, tăng 5cm so với tháng cùng kỳ năm trước và tăng 36cm so với tháng 8 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 359cm (ngày 5/8/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 309cm (ngày 19/8/2023).

Trong tháng 8 năm 2023, tại trạm An Thạnh có lưu lượng nước trung bình tháng khoảng 82,2m3/s, tăng 10,2m3/s so với tháng trước, tăng 4,8m3/s so với tháng cùng kỳ năm trước.

Chất lượng nước

Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông Kỳ Lộ có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

  1. Cảnh báo tài nguyên nước mặt

– Mực nước lớn nhất tháng 6 năm 2023 tại trạm An Thạnh chưa vượt ngưỡng giới hạn cảnh báo mực nước báo động lũ cấp 1 trên sông Kỳ Lộ.

– Chất lượng nước sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Tổng lượng nước tại trạm An Thạnh trong tháng 8 năm 2023 có xu hướng tăng so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm An Thạnh vẫn duy trì so với tháng trước, có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đề nghị tiếp tục theo dõi và có phương án để duy trì chất lượng nguồn nước luôn được tốt.

Xem chi tiết tại đây: