Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên 12/2013

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG TÂY NGUYÊN THÁNG 12 NĂM 2013

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11: nhìn chung mực nước có hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 10, tuy nhiên xu hướng hạ thấp chiếm ưu thế trên toàn vùng với giá trị là 0,22m. Giá trị dâng cao nhất là 0,65m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CB6-IV) và hạ thấp nhất là 1,41m tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông (LK79T). Mực nước sâu nhất là 7,98m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Các tỉnh có mực nước dâng: tỉnh Đắk Lắk.

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng.

taynguyen12

{phocadownload view=category|id=4|text=Xem chi tiết 2013|target=s}