Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Nam Bộ 12/2013

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG NAM BỘ THÁNG 12 NĂM 2013

Vùng Nam Bộ gồm có 5 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống gồm các tầng chứa nước trong các trầm tích Pleistocene và Pliocen.

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11: nhìn chung mực nước có hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng trước, tuy nhiên xu hướng hạ thấp chiếm ưu thế trên toàn vùng với giá trị là 0,44m. Giá trị dâng cao nhất là 1,54m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T) và hạ thấp nhất là 1,15m tại xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102BM1). Mực nước sâu nhất là 9,55m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A).

Các tỉnh có mực nước dâng: Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An.

Các tỉnh có mực nước hạ thấp: Tây Ninh, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang.

nambo12

{phocadownload view=category|id=3|text=Xem chi tiết 2013|target=s}