Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ 12/2013

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THÁNG 12 NĂM 2013

Vùng đồng bằng Bắc Bộ gồm có 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống gồm các tầng chứa nước Holocene và Pleistocene.

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 10 trên toàn đồng bằng với giá trị là 0,32m. Giá trị hạ thấp nhất là 1,12m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ TP.Hà Nội (Q.67). Mực nước sâu nhất là 9,76m tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP.Hà Nội (Q.121M1).

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng.

BTB

{phocadownload view=category|id=1|text=Xem chi tiết 2013|target=s}