Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 12/2013

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

VÙNG BẮC TRUNG BỘ 12/2013

Vùng Bắc trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm các tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Nhận xét: nhìn chung trên toàn tỉnh, mực nước tháng 11 có cả 2 xu hướng dâng cao và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 10, tuy nhiên xu hướng hạ thấp chiếm ưu thế với giá trị 0,11m. Giá trị dâng cao nhất là 0,02m tại Phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa (QT8-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,32m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH)

Mực nước nông nhất là 0,34m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13-TH), mực nước sâu nhất là 6,60m tại xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

BTB_12_2013

{phocadownload view=category|id=2|text=Xem chi tiết 2013|target=s}