Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Sóc Trăng Tháng 9 Năm 2023

Sóc Trăng là một tỉnh thuộc lưu vực sông Cửu Long có diện tích tự nhiên là 3.311,8km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 22 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,06m tại xã Châu Hưng, huyện Thanh Trị (Q618020) và giá trị dâng cao nhất là 0,05m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q59801Z).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không rõ ràng so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,72m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q598020M1) và giá trị dâng cao nhất là 0,1m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Q683030).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 hạ so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là0,6m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q598030) và giá trị dâng cao nhất là 0,13m tại xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Châu (Q683040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 dâng hạ không đáng kể so với tháng 7. Giá trị dâng cao nhất là 0,05m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q59804T).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 hạ so với tháng 7. Giá trị hạ thấp nhất là 0,44m tại Phường 3, TP.Sóc Trăng (Q59804Z).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,1 đến -0,2 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng -0,1 đến   -0,3 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng dao động khoảng -0,1 đến -0,2 m

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế hạ dao động khoảng -0,1 đến -0,3 m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 9 và tháng 10 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng -0,1m đến -0,2 m.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Sóc Trăng chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất

Nhìn chung tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô từ T11/2022 – T4/2023 có mực nước ổn định, không có diễn biến bất thường. Chất lượng nước trong mùa mưa năm 2022 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: