Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Quảng Nam Tháng 8 Năm 2023

Quảng Nam là một tỉnh thuộc lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn có diện tích tự nhiên là 10.438km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 01 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt Phú Ninh được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

– Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng mưa năm bình quân từ 2.000 – 3.500mm, trong đó lượng mưa mùa mưa (từ tháng 1 đến tháng 8) chiếm khoảng 75% tổng lượng mưa cả năm; mùa khô (từ tháng 9 đến tháng 12) lượng mưa chiếm 25% tổng lượng mưa năm. Tổng lượng dòng chảy trung bình toàn tỉnh khoảng 24 tỉ m3/năm, tương ứng với Q0 =760m3/s và M0 = 73,4l/s.km2.

– Đối với tài nguyên nước dưới đất: Nước dưới đất trong tỉnh được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp).

1.Thông báo tài nguyên nước mặt

Về tổng lượng nước: Mực nước trung bình tháng 7 năm 2023 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3135cm, giảm 9cm so với tháng trước, giảm 3cm so với tháng cùng kỳ năm trước và giảm 9cm so với tháng 7 trung bình nhiều năm. Giá trị mực nước lớn nhất là 3148cm (ngày 1/7/2023), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3130cm (ngày 23/7/2023).

Về chất lượng nước: Kết quả phân tích chất lượng nước sông và kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông Yên Thuận có thể sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

2.Tài nguyên nước dưới đất

2.1 Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong phạm vi tỉnh mực nước trung bình tháng 7 hạ so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,41m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ (QT16a-QD) và giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ (QT15-QD).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qh

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 hạ so với tháng 6. Giá trị hạ thấp nhất là 0,35m tại xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ (QT11b-QD).

2.2 Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh): Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước dưới đất có xu thế dâng, mực nước dâng từ 0,03 đến 0,5m.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp): Trong tháng 8 và tháng 9 dự báo mực nước dưới đất có xu thế dâng, mực nước dâng từ 0,01 đến 0,7m.

2.3 Cảnh báo mực nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Đối với tài nguyên nước mặt: Tổng lượng nước tại trạm Phú Ninh trong tháng 7 năm 2023 có xu hướng giảm so với tháng trước, đề nghị các cơ quan, ngành sử dụng nguồn nước mặt có kế hoạch, phương án tích trữ nguồn nước để phục vụ việc khai thác, sử dụng trong tháng tới.

Chất lượng nguồn nước mặt tại trạm Phú Ninh vẫn duy trì ở mức tốt, có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, đề nghị các cơ quan, ngành khai thác sử dụng nguồn nước phù hợp để chất lượng nguồn nước luôn được tốt.

Đối với tài nguyên nước dưới đất: Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Quảng Nam chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Chất lượng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn thành phố đảm bảo cho khai thác sử dụng cho mục đích sinh hoạt; tuy nhiên cần tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước để kịp thời có kế hoạch khai thác hợp lý

Xem chi tiết tại đây: