Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Đồng Nai Tháng 5 Năm 2024

Đồng Nai là một tỉnh thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 5.907,2km2. Trong phạm vi tỉnh hiện nay có 15 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

            Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, theo kết quả quan trắc tại 1 công trình thuộc xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch (Q014340). Mực nước trung bình tháng 4 hạ 0,53m so với tháng 3..

            Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene hạ (qp1): Mực nước trung bình tháng nông nhất là -2,81m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040020) và sâu nhất là -16,26m tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Q039340M1).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp1

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene trung (n22): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 4 hạ so với tháng 3. Giá trị hạ thấp nhất là 0,51m tại xã Long An, huyện Long Thành (Q040040M1)..

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trung-thượng (qp2-3): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng, dao động trong khoảng từ 0,25-0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng, dao động trong khoảng từ 0,25-0,5m

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene trung (n22): Trong tháng 5 và tháng 6 mực nước có xu thế dâng, dao động trong khoảng từ 0,25-0,5m.

3. Cảnh báo tài nguyên dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại có công trình Q039340M1 (TCN qp1 – xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) độ sâu mực nước trung bình tháng 9 là -15,64m đạt 52,13% so với mực nước hạ thấp cho phép (-30m). Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác ở các nhà máy nước quanh khu vực này.

4. Đề xuất, kiến nghị.

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có hàm  lượng Mnvà NH4+ vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: