Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tỉnh Bạc Liêu Tháng 8 Năm 2023

Tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bạc Liêu gồm 5 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Pleistocene trên (qp3), tầng chứa nước Pleistocene giữa-trên (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene dưới (qp1), tầng chứa nước Pliocene giữa (n22) và tầng chứa nước Pliocene dưới (n21).

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6. Mực nước trung bình tháng nông nhất là -5,84m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632020) và sâu nhất là -12,53m tại Phường 7, TX.Bạc Liêu (Q597020M1).

 Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,2m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609030). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,11m tại Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597040) và sâu nhất là -16,09m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,32m tại Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597040). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -14,4m tại Phường 7, TP Bạc Liêu (Q597040) và sâu nhất là -15,55m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): TTrong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,22m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,86m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632050) và sâu nhất là -15,05m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609050).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 7 dâng hạ không đáng kể so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,12m tại Phường 1, TX Giá Rai (Q609060). Mực nước trung bình tháng nông nhất là -13,46m tại xã Phước Long, huyện Phước Long (Q632060) và sâu nhất là -15,66m tại Phường 7, TX.Bạc Liêu (Q59704TM1).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng 0,05m đến 0,3m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng 0,2m đến 0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng 0,2m đến 0,6m

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng 0,2m đến 0,5m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng 0,2m đến 0,6m.

3.Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi tỉnh Bạc Liêu chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.  (dành cho các vùng ko có công trình nào bị hạ thấp cần cảnh báo).

Xem chi tiết tại đây: