Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 8 Năm 2023

Hồ Chí Minh là thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai có diện tích tự nhiên là 2.061km2.

Trong phạm vi Thành phố hiện nay có 23 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia quản lý và vận hành.

1.Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 1,41m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011020).

Sơ đồ diễn biến mực nước tầng qp­3

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 1,02m tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (Q011340).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,36m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22):  Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,6m tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 (Q011040).

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21):Trong phạm vi thành phố, mực nước trung bình tháng 7 dâng so với tháng 6. Giá trị dâng cao nhất là 0,18m tại TT Tân Túc, huyện Bình Chánh (Q605060).

  1. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene trên (qp3): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể dao động khoảng 0,08m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene giữa-trên (qp2-3): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng khoảng 0,1m đến 0,3m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Pleistocene dưới (qp1): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng. Mức nước dâng khoảng 0,1m đến 0,3m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene giữa (n22): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng 0,2m đến 0,05m.

Tầng chứa nước lỗ hổng trong các đá trầm tích Pliocene dưới (n21): Trong tháng 8 và tháng 9 mực nước có xu thế dâng dao động khoảng 0,2m đến 0,5m.

  1. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong tỉnh thời điểm hiện tại chưa có công trình nào có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo.

  1. Đề xuất, kiến nghị

Hiện tại, trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh chưa có công trình thuộc diện phải cảnh báo, tuy nhiên để đảm bảo khai thác ổn định, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước dưới đất trong các tầng chứa nước trên lưu vực và các bản tin dự báo tiếp theo để phục vụ quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước dưới đất.

Nhìn chung chất lượng nước tại các tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2023 đa số tốt, tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mn, Pb và NH4 vượt GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm.

Xem chi tiết tại đây: