Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Và Cảnh Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Thành Phố Hà Nội Tháng 1 Năm 2024

Đối với tài nguyên nước dưới đất Thành phố Hà Nội gồm 3 tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocen (qh) và tầng chứa nước Pleistocen (qp) và tầng chứa nước Neogen (n). Theo báo cáo thuộc dự án “Biên hội – thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”, tổng tài nguyên nước dự báo cho các tầng chứa nước như sau: tầng chứa nước Holocen (qh) là 976.204m3/ngày, tầng chứa nước Pleistocen (qp) là 7.199.313 m3/ngày.

1. Thông báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12/2023 có xu thế hạ so với tháng 11/2023. Giá trị hạ thấp nhất là 0,41m tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức (Q.60M2).

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12/2023 hạ so với tháng 11/2023. Giá trị hạ thấp nhất là 0,28m tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Q.177) và giá trị dâng cao nhất là 0,06m tại TT. Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Q.120).

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12/2023 hạ so với tháng 11/2023. Giá trị hạ thấp nhất là 0,35m tại P. Minh Khai, Q. Từ Liêm (Q.62).

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12/2023 có xu thế hạ so với tháng 11/2023. Giá trị hạ thấp nhất là 0,59m tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (Q.58aM1) và giá trị dâng cao nhất là 0,41m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa (Q.64a).

Tầng chứa nước khe nứt trong các đá trầm tích lục nguyên Neogen(n): Trên toàn khu vực, mực nước trung bình tháng 12/2023 hạ so với tháng 11/2023. Giá trị hạ thấp nhất là 0,26m tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Q.216) và giá trị dâng cao nhất là 0,4m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa (Q.215).

2. Dự báo tài nguyên nước dưới đất

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Lớp chứa nước Holocene thượng (qh2): Trong tháng 01 và tháng 02 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động từ 0,1 – 0,3m, khu vực Hoàn Mai, Phú Xuyên mực nước có xu thế dâng, dao động từ 0,2 – 0,4m.

Lớp chứa nước Holocene hạ (qh1): Trong tháng 01 và tháng 02 dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động từ 0,2 – 0,4m, khu vực Gia Lâm mực nước có xu thế dâng, dao động từ 0,1 – 0,2m

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Lớp chứa nước Pleistocene thượng (qp2): Trong tháng 01 và tháng 02 dự báo mực nước có xu thế dâng, dao động từ 0,1 – 0,3m và dâng hạ không đáng kể

Lớp chứa nước Pleistocene hạ (qp1): Trong tháng 01 và tháng 02 dự báo mực nước có xu thế dâng, dao động từ 0,1 – 0,2m, riêng khu vực Đan Phượng dự báo mực nước có xu thế hạ, dao động từ 0,1 – 0,2m.

3. Cảnh báo tài nguyên nước dưới đất

Theo Nghị định 167/2018/NĐ-CP về Quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất, trong Thành phố Hà Nội thời điểm hiện tại có 6 công trình có độ sâu mực nước cần phải cảnh báo. Các đơn vị khai thác nước dưới đất cần chú ý chế độ khai thác quanh khu vực này.

4. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có khai thác sử dụng nguồn nước dưới đất tiếp tục theo dõi và có các biện pháp, kế hoạch khai thác phù hợp đối với các khu vực có độ sâu mực nước vượt ngưỡng cho phép đặc biệt là tại các khu vực phường Minh Khai – quận Từ Liêm, phường Dịch Vọng – quận Cầu Giấy, phường Yết Kiêu – quận Hà Đông.

Trong mùa mưa năm 2023, nhìn chung mực nước và chất lượng nước trong các tầng chứa nước thuộc Thành phố Hà Nội khá tốt. Tuy nhiên có một số công trình có độ mặn, hàm lượng Mangan, Asen, Phenol và Amôni vượt quá GTGH so với QCVN 09:2023/BTNMT, đề nghị các cơ quan đưa ra cảnh báo cho người dân và tiếp tục theo dõi thêm..

Xem chi tiết tại đây.