Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2013 vùng Tây Nguyên

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO

TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 11 NĂM 2013

VÙNG TÂY NGUYÊN

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10: nhìn chung mực nước có hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 9, tuy nhiên xu hướng dâng cao chiếm ưu thế trên toàn vùng với giá trị là 0,43m. Giá trị dâng cao nhất là 1,53m tại xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum (LK136Tm1) và hạ thấp nhất là 0,89m tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (LK11T). Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,93m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Các tỉnh có mực nước dâng: tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Q_TN

{phocadownload view=category|id=4|text=Xem chi tiết 2013|target=s}