Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2013 vùng Nam Bộ

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO
TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 11 NĂM 2013
VÙNG NAM BỘ

Vùng Nam Bộ gồm có 5 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống gồm các tầng chứa nước trong các trầm tích Pleistocene và Pliocen.

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

           Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10: nhìn chung mực nước có hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng trước, tuy nhiên xu hướng dâng cao chiếm ưu thế trên toàn vùng với giá trị là 0,44m. Giá trị dâng cao nhất là 1,44m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP HồChí Minh (Q09902D) và hạ thấp nhất là 1,51m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An (Q02702T). Mực nước sâu nhất là 10,16m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP HồChí Minh (Q09902A).

           Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp: tỉnh Long An, Đồng Nai, Bến Tre.

qp_NB
{phocadownload view=category|id=3|text=Xem chi tiết 2013|target=s}