Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2013 vùng Bắc Trung Bộ

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO
TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 11 NĂM 2013
VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Vùng Bắc trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứtựtừtrên xuống gồm các tầng chứa nước lỗ hổng Holocene và Pleistocene.

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Nhận xét: nhìn chung trên toàn tỉnh, mực nước tháng 10 có cả 2 xu hướng dâng cao và hạ thấp so với giá trịtrung bình tháng 9, tuy nhiên xu hướng hạthấp chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,14m tại xã Xuân Hòa, huyện ThọXuân (QT4-TH), giá trị hạ thấp lớn nhất là 0,30m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa (QT6-TH)

Mực nước nông nhất là 0,22m xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13-TH), mực nước sâu nhất là 6,43m xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (QT4-TH).

qh_BTB
{phocadownload view=category|id=2|text=Xem chi tiết 2013|target=s}