Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2013 vùng đồng bằng Bắc Bộ

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO
TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 11 NĂM 2013
VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Vùng đồng bằng Bắc Bộ gồm có 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống gồm các tầng chứa nước Holocene và Pleistocene.

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10: nhìn chung mực nước có xu thế hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 9 trên toàn đồng bằng với giá trị là 0,55m. Giá trị hạ thấp nhất là 2,52m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1). Mực nước sâu nhất là 8,86m tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP.Hà Nội (Q.121M1).

Các tỉnh, thành phốcó mực nước hạthấp: Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình.

qh_BB
{phocadownload view=category|id=1|text=Xem chi tiết 2013|target=s}