Bản Tin Thông Báo, Dự Báo Tài Nguyên Nước Dưới Đất Tháng 4 Năm 2020 Vùng Bắc Bộ

Trong bản tin tài nguyên nước hàng tháng đánh giá biến động mực nước dưới đất tháng hiện thời so với tháng trước, cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước và 20 năm trước cho toàn vùng đồng bằng Bắc Bộ và tại các tỉnh thành phố cho các tầng chứa nước chính tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). 

Dưới đây là một số tóm tắt nội dung chính trong bản tin tháng 4.

Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng hạ không đáng kể, có 10/42 công trình mực nước hạ, 11/42 công trình mực nước dâng và 21/42 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,85 m Xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (Q.89) và giá trị dâng cao nhất là 0,67 m tại Xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1).

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,15m tại Xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (Q.109) và sâu nhất là -13,19m tại P. Tứ Liên,  Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4.

Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế dâng, với 34/62 công trình mực nước dâng, 5/62 công trình mực nước hạ và 23/62 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là 0,73m tại P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội (Q.64a) và giá trị hạ thấp nhất là 0,44m tại P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội (Q.69a).

Trong tháng 4: Mực nước trung bình tháng nông nhất là -0,37m tại P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là -29,47m tại P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM).

            Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 4.

            Cảnh báo: Các cơ quan quản lý tài nguyên nước và các hộ khai thác nước dưới đất cần chú ý đến lượng khai thác và chế độ khai thác hợp lý tại phường Mai Dịch quận Cầu Giấy và phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vì mực nước dưới đất tại đây đã chạm ngưỡng cảnh báo cấp 1 là 70-75 % giá trị giới hạn cho phép.